Tekstvarsel for havområdene

Produksjon av varsel for havområdene fra 56° nord til isgrensen ble endret 7. januar. Varsel for Tyskebukta og Dogger er ikke lenger en del av produksjonen. Bølgevarselet er en integrert del av teksten for hvert område. Farevarslene utvides til å dekke hele ansvarsområdet. Sammenhengen mellom bølgehøyde og sjøgang finnes her: https://snl.no/sjøgang

Varsel for torsdag 22. april kl 10:00 til fredag 23. april kl 21:59

Kuling- og stormvarsel/gale and storm warning

Frøyabanken

Frøyabanken: Nordvest sterk kuling 20 m/s er ventet fra torsdag 12utc til 17utc

Haltenbanken

Haltenbanken: Nordvest sterk kuling 20 m/s er ventet fra torsdag 12utc til 17utc

F3

F3: Nordvest sterk kuling 20 m/s er ventet fra torsdag 10utc til 14utc

Værsituasjonen/synoptic situation

Lavtrykk 1005 hPa, 75 N 20 E, går sakte SE, ventes 1012 hPa 73 N 23 E fredag 06 utc. Lavtrykk 1000 hPa, N Finland, går NE, ventes 1004 hPa 70 N 43 E fredag 06 utc. Lavtrykk 999 hPa, Østersjøen, går NE, ventes 1001 hPa Finskebukta fredag 06 utc. Høytrykksrygg 1024-1028 hPa, E Grønland-England, går sakte SE, ventes 1029-1030 hPa fredag 06 utc.

Havvarsel/ocean forecast

Indre Skagerrak

Nordlig liten kuling. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Ytre Skagerrak

Nordvest liten kuling. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Fisker

Nordvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Fladen

Nordvest frisk bris. Svak eller moderat sjø. Periodevis regn med moderat sikt.

Utsira Sør

Nordvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Utsira Nord

Nordlig bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Viking

Nordlig frisk bris. Moderat sjø. Regn med moderat sikt.

Aust-Tampen

Nordlig frisk bris. Moderat sjø. Periodevis regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Storegga

Nordlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn med moderat sikt.

Frøyabanken

Nordvest stiv kuling, minkende til frisk bris. Veldig røff til moderat sjø. Regn med moderat sikt.

Haltenbanken

Nordvest stiv kuling, periodevis sterk kuling, etter hvert frisk bris. Veldig røff til moderat sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen

Nordlig frisk bris, periodevis nordvest stiv kuling. Veldig røff til moderat sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert snø med dårlig sikt.

Sklinnabanken

Nordlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert snø med dårlig sikt.

Trænabanken

Nordlig frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

Røstbanken

Skiftende frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

Ytre Vestfjorden

Nordlig frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert snø med dårlig sikt.

Vesterålsbankene

Nordlig frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

Bankene utenfor Troms

Skiftende bris. Moderat sjø. Snø med dårlig sikt.

Tromsøflaket

Skiftende frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

Hjelmsøybanken

Nordlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt.

Nordkappbanken

Skiftende bris. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

Nordbanken

Nordlig frisk bris. Svak eller moderat sjø. Snø med dårlig sikt.

Kildinbanken

Nordlig liten kuling. Moderat sjø. Snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

YP

Vestlig frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.

LiD

Nordvest frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.

BnS

Nordvest frisk bris. Svak sjø. Periodevis snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

A2

Skiftende frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.

A3

Skiftende frisk bris. Svak sjø. Periodevis snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

A4

Nordlig frisk bris. Svak sjø. Periodevis snø med dårlig sikt.

A5

Nordlig bris. Oppholdsvær og god sikt.

B2

Nordvest frisk bris. Svak sjø. Periodevis snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

B3

Skiftende frisk bris, periodevis nordlig stiv kuling. Svak, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

B4

Nordlig frisk bris, periodevis stiv kuling. Svak, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

B5

Skiftende frisk bris. Svak sjø. Snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

C2

Nordvest frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt.

C3

Nordvest frisk bris, periodevis stiv kuling. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

C4

Nordvest stiv kuling, minkende til frisk bris. Røff til svak sjø. Snø med dårlig sikt.

C5

Nordøst liten kuling, økende til nordlig stiv kuling. Svak til røff sjø. Snø med dårlig sikt.

D2

Skiftende frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt.

D3

Nordvest frisk bris. Moderat sjø. Snø med dårlig sikt.

Dype D4

Nordvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt.

E2

Nordlig frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt.

E3

Nordlig frisk bris, periodevis stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

Dype E4

Skiftende frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

F2

Skiftende bris. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt.

F3

Nordlig frisk bris, periodevis nordvest sterk kuling. Veldig røff til moderat sjø. Snø med dårlig sikt.