Tekstvarsel for havområdene

Produksjon av varsel for havområdene fra 56° nord til isgrensen ble endret 7. januar. Varsel for Tyskebukta og Dogger er ikke lenger en del av produksjonen. Bølgevarselet er en integrert del av teksten for hvert område. Farevarslene utvides til å dekke hele ansvarsområdet. Sammenhengen mellom bølgehøyde og sjøgang finnes her: https://snl.no/sjøgang

Varsel for onsdag 14. april kl 22:00 til torsdag 15. april kl 21:59

Kuling- og stormvarsel/gale and storm warning

A2

A2: Nordvest liten storm 22 m/s er ventet fra onsdag 22utc

A3

A3: Skiftende liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 02utc

A4

A4: Sørøst liten storm 22 m/s er ventet fra torsdag 11utc til 19utc

B2

B2: Nordvest sterk kuling 20 m/s er ventet fra onsdag 22utc til torsdag 15utc

B3

B3: Skiftende sterk kuling 20 m/s er ventet fra torsdag 00utc til 16utc

B4

B4: Skiftende sterk kuling 20 m/s er ventet fra torsdag 10utc til 14utc

Værsituasjonen/synoptic situation

Lavtrykk 1006 hPa 76 N 05 W, går NE, ventes 1004 hPa 79 N 01 E torsdag 18 utc. Lavtrykk 1003 hPa 75 N 37 E, går SE, ventes 1009 hPa 73 N 46 E torsdag 18 utc. Høytrykk 1035 hPa 56 N 01 W, går sakte NE, ventes 1037 hPa 61 N 09 E torsdag 18 utc.

Havvarsel/ocean forecast

Indre Skagerrak

Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Ytre Skagerrak

Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Fisker

Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Fladen

Skiftende bris. Svak sjø. Periodevis regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Utsira Sør

Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Utsira Nord

Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Viking

Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Aust-Tampen

Skiftende bris. Svak sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Storegga

Skiftende bris. Moderat sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Frøyabanken

Skiftende bris. Moderat sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Haltenbanken

Vestlig frisk bris. Moderat sjø. Regn med moderat sikt.

Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen

Sørvest frisk bris. Moderat sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Sklinnabanken

Sørvest bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn med moderat sikt.

Trænabanken

Vestlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn med moderat sikt.

Røstbanken

Vestlig liten kuling, periodevis sørvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Ytre Vestfjorden

Sørvest bris, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Vesterålsbankene

Vestlig stiv kuling, minkende til frisk bris. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Bankene utenfor Troms

Vestlig liten kuling. Røff sjø. Regn med moderat sikt.

Tromsøflaket

Skiftende frisk bris, periodevis nordvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt.

Hjelmsøybanken

Skiftende bris, periodevis nordvest stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis snø med dårlig sikt.

Nordkappbanken

Skiftende bris. Moderat, periodevis røff sjø. Periodevis snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Nordbanken

Nordvest frisk bris, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Kildinbanken

Skiftende bris, periodevis nordvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

YP

Skiftende liten kuling, periodevis østlig stiv kuling. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt.

LiD

Østlig liten kuling. Svak eller moderat sjø. Periodevis snø med dårlig sikt.

BnS

Sørøst liten kuling. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis snø med dårlig sikt.

A2

Skiftende stiv kuling, økende til nordvest sterk kuling, periodevis liten storm. Røff eller veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt.

A3

Sørøst sterk kuling, etter hvert skiftende, periodevis liten storm. Røff eller veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for sterk ising.

A4

Sørøst frisk bris, økende til sterk kuling. Svak til røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

B2

Nordvest stiv kuling, periodevis sterk kuling. Røff sjø. Snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for sterk ising.

B3

Skiftende stiv kuling, periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for sterk ising.

B4

Sørøst liten kuling, økende til skiftende stiv kuling, periodevis sterk kuling. Svak til røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

B5

Skiftende liten kuling, periodevis sørøst stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

C2

Skiftende frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrygt for moderat ising.

C3

Skiftende liten kuling. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

C4

Skiftende liten kuling, periodevis nordvest stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

C5

Skiftende frisk bris, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

D2

Skiftende liten kuling, periodevis østlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

D3

Skiftende liten kuling. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt.

Dype D4

Skiftende liten kuling. Røff sjø. Snø med dårlig sikt.

E2

Sørlig liten kuling, periodevis vestlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn med moderat sikt.

E3

Vestlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Dype E4

Vestlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø. Regn med moderat sikt.

F2

Sørvest frisk bris, periodevis sørlig stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt.

F3

Vestlig liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn med moderat sikt.