Säästatistikki:Boipatong, Gauteng (Etelä-Aafrikka)

*Jan Smuts målestasjon: 1700 m.o.h, 70,0 km fra punktet Boipatong

*Gjennomsnittlig dager med nedbør per måned

*Forklaring til grafen.

*Grafen viser gjennomsnittlig antall nedbørsdøgn i løpet av en måned. Et nedbørsdøgn defineres når det har oversteget 1 mm nedbør i løpet av et døgn. Normalperioden er 1961–1990. Les mer om normaler her

Kilde: WMO
*Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatyyri Sajet
Kuukauv Normaali Lämppiimin Kylmiin Normaali
Januaarikuu - - - 12
Fepruaarikuu - - - 8
Marsikuu - - - 8
Aprillikuu - - - 7
Maikuu - - - 2
Juunikuu - - - 1
Juulikuu - - - 1
Aukustikuu - - - 1
Septemperikuu - - - 3
Oktooperikuu - - - 7
Novemperikuu - - - 11
Desemperikuu - - - 11