Säästatistikki:Jonkershoek, Western Cape (Etelä-Aafrikka)

*Cape Town/D.F. Mal. målestasjon: 44 m.o.h, 67,0 km fra punktet Jonkershoek

*Gjennomsnittlig dager med nedbør per måned

*Forklaring til grafen.

*Grafen viser gjennomsnittlig antall nedbørsdøgn i løpet av en måned. Et nedbørsdøgn defineres når det har oversteget 1 mm nedbør i løpet av et døgn. Normalperioden er 1961–1990. Les mer om normaler her

Kilde: WMO
*Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatyyri Sajet
Kuukauv Normaali Lämppiimin Kylmiin Normaali
Januaarikuu - - - 3
Fepruaarikuu - - - 3
Marsikuu - - - 3
Aprillikuu - - - 6
Maikuu - - - 8
Juunikuu - - - 10
Juulikuu - - - 9
Aukustikuu - - - 9
Septemperikuu - - - 7
Oktooperikuu - - - 5
Novemperikuu - - - 3
Desemperikuu - - - 4