Retro.yr legges ned 4. oktober. Da vil ikke disse sidene være tilgjengelig lenger. Vi har lansert nye sider påyr.no som vi fortsetter å videreutvikle. Du kan lese mer om overgangen idenne artikkelen.

Säästatistikki:Himle, Halland (Ruotti)

*Göteborg målestasjon: 4 m.o.h, 74,0 km fra punktet Himle

*Gjennomsnittlig temperatur per måned

*Forklaring til grafen.

*Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her

Kilde: WMO
*Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatyyri
Kuukauv Normaali Lämppiimin Kylmiin
Januaarikuu -0,9° 1,2° -3,2°
Fepruaarikuu -0,9° 1,7° -3,5°
Marsikuu 2,0° 5,0° -1,0°
Aprillikuu 6,0° 9,9° 2,4°
Maikuu 11,6° 16,2° 7,5°
Juunikuu 15,5° 19,8° 11,6°
Juulikuu 16,6° 20,5° 13,2°
Aukustikuu 16,2° 20,3° 12,7°
Septemperikuu 12,8° 16,1° 9,7°
Oktooperikuu 9,1° 11,6° 6,5°
Novemperikuu 4,4° 6,6° 2,1°
Desemperikuu 1,0° 3,1° -1,4°