Retro.yr legges ned 4. oktober. Da vil ikke disse sidene være tilgjengelig lenger. Vi har lansert nye sider påyr.no som vi fortsetter å videreutvikle. Du kan lese mer om overgangen idenne artikkelen.

*Ljubljana målestasjon: 299 m.o.h, 40,0 km fra punktet Ljubno

*Gjennomsnittlig temperatur per måned

*Forklaring til grafen.

*Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her

Kilde: WMO

*Gjennomsnittlig dager med nedbør per måned

*Forklaring til grafen.

*Grafen viser gjennomsnittlig antall nedbørsdøgn i løpet av en måned. Et nedbørsdøgn defineres når det har oversteget 1 mm nedbør i løpet av et døgn. Normalperioden er 1961–1990. Les mer om normaler her

Kilde: WMO
*Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatyyri Sajet
Kuukauv Normaali Lämppiimin Kylmiin Normaali
Januaarikuu -0,1° 3,0° -2,7° 7
Fepruaarikuu 1,8° 6,2° -1,9° 7
Marsikuu 6,1° 11,2° 1,4° 8
Aprillikuu 10,0° 15,4° 4,9° 10
Maikuu 15,0° 20,8° 9,4° 11
Juunikuu 18,1° 23,9° 12,7° 11
Juulikuu 20,4° 26,5° 14,6° 9
Aukustikuu 19,8° 26,1° 14,4° 9
Septemperikuu 15,5° 21,5° 11,0° 8
Oktooperikuu 10,3° 15,3° 6,7° 9
Novemperikuu 4,5° 7,9° 1,7° 9
Desemperikuu 0,7° 3,4° -1,7° 8