*Valencia målestasjon: 11 m.o.h, 0,0 km fra punktet Valencia

*Gjennomsnittlig temperatur per måned

*Forklaring til grafen.

*Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her

Kilde: WMO

*Gjennomsnittlig dager med nedbør per måned

*Forklaring til grafen.

*Grafen viser gjennomsnittlig antall nedbørsdøgn i løpet av en måned. Et nedbørsdøgn defineres når det har oversteget 1 mm nedbør i løpet av et døgn. Normalperioden er 1961–1990. Les mer om normaler her

Kilde: WMO
*Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatyyri Sajet
Kuukauv Normaali Lämppiimin Kylmiin Normaali
Januaarikuu 11,5° 16,1° 7,0° 4
Fepruaarikuu 12,6° 17,2° 7,9° 3
Marsikuu 13,9° 18,7° 9,0° 4
Aprillikuu 15,5° 20,2° 10,8° 5
Maikuu 18,4° 22,8° 14,1° 5
Juunikuu 22,1° 26,2° 17,9° 3
Juulikuu 24,9° 29,1° 20,8° 1
Aukustikuu 25,5° 29,6° 21,4° 2
Septemperikuu 23,1° 27,6° 18,6° 4
Oktooperikuu 19,1° 23,6° 14,5° 5
Novemperikuu 14,9° 19,5° 10,4° 4
Desemperikuu 12,4° 16,8° 8,1° 5