Retro.yr legges ned 4. oktober. Da vil ikke disse sidene være tilgjengelig lenger. Vi har lansert nye sider påyr.no som vi fortsetter å videreutvikle. Du kan lese mer om overgangen idenne artikkelen.

Säästatistikki:Horsens, Midtjylland (Tanmarkku)

*Skanderborg målestasjon: 73 m.o.h, 21,0 km fra punktet Horsens

*Gjennomsnittlig dager med nedbør per måned

*Forklaring til grafen.

*Grafen viser gjennomsnittlig antall nedbørsdøgn i løpet av en måned. Et nedbørsdøgn defineres når det har oversteget 1 mm nedbør i løpet av et døgn. Normalperioden er 1961–1990. Les mer om normaler her

Kilde: WMO
*Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatyyri Sajet
Kuukauv Normaali Lämppiimin Kylmiin Normaali
Januaarikuu - - - 10
Fepruaarikuu - - - 8
Marsikuu - - - 9
Aprillikuu - - - 9
Maikuu - - - 8
Juunikuu - - - 9
Juulikuu - - - 10
Aukustikuu - - - 10
Septemperikuu - - - 11
Oktooperikuu - - - 11
Novemperikuu - - - 13
Desemperikuu - - - 11