Säästatistikki:Vejers Strand, Syddanmark (Tanmarkku)

*Varde målestasjon: 17 m.o.h, 21,0 km fra punktet Vejers Strand

*Gjennomsnittlig dager med nedbør per måned

*Forklaring til grafen.

*Grafen viser gjennomsnittlig antall nedbørsdøgn i løpet av en måned. Et nedbørsdøgn defineres når det har oversteget 1 mm nedbør i løpet av et døgn. Normalperioden er 1961–1990. Les mer om normaler her

Kilde: WMO
*Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatyyri Sajet
Kuukauv Normaali Lämppiimin Kylmiin Normaali
Januaarikuu - - - 13
Fepruaarikuu - - - 8
Marsikuu - - - 11
Aprillikuu - - - 9
Maikuu - - - 9
Juunikuu - - - 9
Juulikuu - - - 11
Aukustikuu - - - 12
Septemperikuu - - - 13
Oktooperikuu - - - 13
Novemperikuu - - - 16
Desemperikuu - - - 14