Säästatistikki:Kilimanjaro (Tansania)

*Moshi målestasjon: 831 m.o.h, 30,0 km fra punktet Kilimanjaro

*Gjennomsnittlig dager med nedbør per måned

*Forklaring til grafen.

*Grafen viser gjennomsnittlig antall nedbørsdøgn i løpet av en måned. Et nedbørsdøgn defineres når det har oversteget 1 mm nedbør i løpet av et døgn. Normalperioden er 1961–1990. Les mer om normaler her

Kilde: WMO
*Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatyyri Sajet
Kuukauv Normaali Lämppiimin Kylmiin Normaali
Januaarikuu - - - 4
Fepruaarikuu - - - 4
Marsikuu - - - 9
Aprillikuu - - - 16
Maikuu - - - 12
Juunikuu - - - 4
Juulikuu - - - 3
Aukustikuu - - - 2
Septemperikuu - - - 2
Oktooperikuu - - - 3
Novemperikuu - - - 7
Desemperikuu - - - 6