Raud prikk

Ocean forecast for 65.24654 12.08174 65°14′47″N 12°04′54″E

NB! NB! Meteorologisk institutt har ikke gjeldende varsel for dette punktet. Vennligst prøv et annet punkt. Dette kan skyldes at punktet du har valgt ligger på land, at området er helt eller delvis dekket av is, eller at vi for tiden har tekniske problemer. Se evt. gjeldende iskart for området: http://polarview.met.no/regs/c_map1.jpg

Observasjoner fra nærmeste målestasjoner

"Observations" has moved

You will find this content on our new website under the weather forecast.

You can read more about the ongoing changes here.

The meteorologist’s text forecast