yr.no Meteorologisk institutt og NRK

Dálkedieđáhus: Kočín

Bearjadaga ti 21 – ti 22

Veahá arvi Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: davádat

Veahá arvi. Loaččes biegga, 4,0 m/s davádat. 0 mm arvá/muohttá/šlahttá.

Lávvardaga ti 12 – ti 18

Belohahkii balvái Jiella, 3 m/s bieggá: davádat-oarjedavádat

Belohahkii balvái. Jiella, 3,0 m/s davádat-oarjedavádat. 0 mm arvá/muohttá/šlahttá.

Sotnabeaivve ti 12 – ti 18

Čielggádat
Hieibma, 1 m/s bieggá: oarjjádat

Čielggádat . Hieibma, 1,0 m/s oarjjádat. 0 mm arvá/muohttá/šlahttá.