Retro.yr legges ned 4. oktober. Da vil ikke disse sidene være tilgjengelig lenger. Vi har lansert nye sider påyr.no som vi fortsetter å videreutvikle. Du kan lese mer om overgangen idenne artikkelen.

Dálkedieđáhus: Hiiumaa (Estteeana)

 
Báikkit Maŋŋebárgga Gaskavahku Duorastaga
Emmaste
Belohahkii balvái.
11
Balvái.
11
Balvái.
9
Käina
Balvái.
11
Balvái.
11
Balvái.
8
Kärdla
Balvái.
11
Balvái.
11
Balvái.
8
Lauka
Belohahkii balvái.
11
Balvái.
11
Balvái.
8
Suuremõisa
Balvái.
11
Balvái.
10
Balvái.
8