Dálkestatistihkka:Čáhcesuolu (Romsa ja Finnmárku)

 1. Gjelder for Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

  Varsel for strekningen Torsvåg-Grense Jakobselv: Mandag ettermiddag og kveld er det ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingPå grunn av høye bølger vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

  KonsekvenserVind og bølger i kombinasjon med høy vannstand kan gi små skader på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

  Tidslinje

  1. vuossárgga njukčamánu 1. b., 2021 ti 14 - *Faren øker
  2. vuossárgga njukčamánu 1. b., 2021 ti 21 - *Faren er over
  Kart over høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 01 March 13:00 UTC til 01 March 20:00 UTC.