Guhkesáiggedieđáhus:Hamna, Hámmárfeasta (Romsa ja Finnmárku)

Ođasmahttojuvvui maŋimusat dii. 7:54.

 1. Gjelder for deler av Troms og Finnmark

  Fare for jord- og flomskred. Det er pågående mye nedbør og høye temperaturer som fører til stor snøsmelting, også i høyfjellet. Grunnvannstand og vannmetningen i bakken er stedvis høy etter vedvarende regn og snøsmelting.
  Les mer på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 2. Gjelder for deler av Troms og Finnmark

  Flere stasjoner i varslingsområdet har flomvannføring på oransje nivå lørdag morgen pga. mye regn og snøsmelting. Det er ventet fortsatt mye regn i varslingsområdet frem til søndag morgen, men kjøligere vær og mindre snøsmelting. I områder hvor det fortsatt ligger betydelig med snø i elvas nedbørfelt ventes kombinasjonen av regn og snøsmelting å gi fortsatt flom på oransje nivå frem til søndagen.
  Les mer på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

  KonsekvenserAlvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader

 3. Gjelder for deler av Troms og Finnmark

  Flomvannføring på gult nivå ventes fortsatt i varslingsområdet, men vannføringen vil avta pga. kjøligere vær og mindre regn og snøsmelting.
  Les mer på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Guhkesáiggedieđáhus
Vuossárggageassemánu 14. b.12–18 Maŋŋebárggageassemánu 15. b.14–20 Gaskavahkugeassemánu 16. b.14–20 Duorastagageassemánu 17. b.14–20 Bearjadagageassemánu 18. b.14–20 Lávvardagageassemánu 19. b.14–20 Sotnabeaivvegeassemánu 20. b.14–20 Vuossárggageassemánu 21. b.14–20
Veahá balvvat.
Balvái.
Belohahkii balvái.
Balvái.
Balvái.
Balvái.
Belohahkii balvái.
Balvái.
10° 12°
0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Čavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládat Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: davádat Čavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádat Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: nuorta-nuortadavádat Loaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjjádat Čavga biegga, 9 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádat Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládat Loaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjedavádat
 • Hui jáhkehahtti
 • Veahá eahpesihkkar
 • Eahpesihkkar
Dárkilis guhkesáiggedieđáhus
Beaivemearri Áigi Dieđáhus Temp. Arvi/Muohtti/Šlahtti Biegga
Vuossárgga 14.06.2021 dii. 0–6
Belohahkii balvái.
0 mm Čavga biegga, 10 m/s bieggá: oarjjádatČavga biegga, 10 m/s bieggá: oarjjádat
dii. 6–12
Belohahkii balvái.
0 mm Čavga biegga, 9 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládatČavga biegga, 9 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládat
dii. 12–18
Veahá balvvat.
0 mm Čavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládatČavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládat
dii. 18–24
Veahá balvvat.
0 mm Loaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjjádatLoaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjjádat
Maŋŋebárgga 15.06.2021 dii. 0–6
Belohahkii balvái.
0 mm Hieibma, 1 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádatHieibma, 1 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádat
dii. 6–12
Balvái.
0 mm Jiella, 3 m/s bieggá: nuortadavádatJiella, 3 m/s bieggá: nuortadavádat
dii. 14–20
Balvái.
0 mm Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: davádatLoaččes biegga, 4 m/s bieggá: davádat
dii. 20–2
Arvi.
1,9 mm Loaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádatLoaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádat
Gaskavahku 16.06.2021 dii. 2–8
Balvái.
0 mm Čavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádatČavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádat
dii. 8–14
Belohahkii balvái.
0 mm Čavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádatČavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádat
dii. 14–20
Belohahkii balvái.
0 mm Čavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádatČavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádat
dii. 20–2
Belohahkii balvái.
0 mm Loaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjjádatLoaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjjádat
Duorastaga 17.06.2021 dii. 2–8
Belohahkii balvái.
0 mm Loaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládatLoaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládat
dii. 8–14
Belohahkii balvái.
0 mm Jiella, 3 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládatJiella, 3 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládat
dii. 14–20
Balvái.
0 mm Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: nuorta-nuortadavádatLoaččes biegga, 4 m/s bieggá: nuorta-nuortadavádat
dii. 20–2
Balvái.
0 mm Jiella, 3 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládatJiella, 3 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládat
Bearjadaga 18.06.2021 dii. 2–8
Balvái.
0 mm Jiella, 3 m/s bieggá: luládatJiella, 3 m/s bieggá: luládat
dii. 8–14
Balvái.
0 mm Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: nuorttadatLoaččes biegga, 4 m/s bieggá: nuorttadat
dii. 14–20
Balvái.
10° 0 mm Loaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjjádatLoaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjjádat
dii. 20–2
Arvi.
2,5 mm Loaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjeluládatLoaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjeluládat
Lávvardaga 19.06.2021 dii. 2–8
Arvi.
3,1 mm Čavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádatČavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat
dii. 8–14
Arvi.
2,7 mm Čavga biegga, 9 m/s bieggá: davádatČavga biegga, 9 m/s bieggá: davádat
dii. 14–20
Balvái.
0 mm Čavga biegga, 9 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádatČavga biegga, 9 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádat
dii. 20–2
Balvái.
0 mm Čavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádatČavga biegga, 8 m/s bieggá: oarjjádat-oarjedavádat
Sotnabeaivve 20.06.2021 dii. 2–8
Balvái.
0 mm Loaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjjádatLoaččes biegga, 7 m/s bieggá: oarjjádat
dii. 8–14
Belohahkii balvái.
0 mm Loaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjedavádatLoaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjedavádat
dii. 14–20
Belohahkii balvái.
0 mm Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládatLoaččes biegga, 4 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládat
dii. 20–2
Belohahkii balvái.
0 mm Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: nuorttadatLoaččes biegga, 4 m/s bieggá: nuorttadat
Vuossárgga 21.06.2021 dii. 2–8
Belohahkii balvái.
0 mm Loaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjeluládatLoaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjeluládat
dii. 8–14
Balvái.
10° 0 mm Loaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládatLoaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjjádat-oarjeluládat
dii. 14–20
Balvái.
12° 0 mm Loaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjedavádatLoaččes biegga, 5 m/s bieggá: oarjedavádat
dii. 20–2
Balvái.
11° 0 mm Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: oarjjádatLoaččes biegga, 4 m/s bieggá: oarjjádat
Maŋŋebárgga 22.06.2021 dii. 2–8
Balvái.
0 mm Loaččes biegga, 4 m/s bieggá: nuortaluládatLoaččes biegga, 4 m/s bieggá: nuortaluládat

Meteorologa dieđáhus

Du finner tekstvarslene på denne siden.

Jáhkehahttivuođadieđáhus: Hamna

Jáhkehahttivuođadieđáhus: Hamna, Hámmárfeasta (Romsa ja Finnmárku)
Gaskavahku: Lieggaseamos dáidá leat <span>4,4°</span> rájes <span>5,7°.</span> rádjai. Galbmaseamos<span>3,5°</span> rájes <span>4,5°.</span> rádjai. Duorastaga: Lieggaseamos dáidá leat <span>5,7°</span> rájes <span>9,2°.</span> rádjai. Galbmaseamos<span>4,0°</span> rájes <span>5,2°.</span> rádjai. Bearjadaga: Lieggaseamos dáidá leat <span>7,6°</span> rájes <span>12,1°.</span> rádjai. Galbmaseamos<span>5,4°</span> rájes <span>8,4°.</span> rádjai. Lávvardaga: Lieggaseamos dáidá leat <span>5,3°</span> rájes <span>7,8°.</span> rádjai. Galbmaseamos<span>5,4°</span> rájes <span>7,9°.</span> rádjai. Sotnabeaivve: Lieggaseamos dáidá leat <span>6,2°</span> rájes <span>11,3°.</span> rádjai. Galbmaseamos<span>4,9°</span> rájes <span>7,4°.</span> rádjai. Vuossárgga: Lieggaseamos dáidá leat <span>6,6°</span> rájes <span>12,8°.</span> rádjai. Galbmaseamos<span>5,5°</span> rájes <span>10,6°.</span> rádjai. Maŋŋebárgga: Lieggaseamos dáidá leat <span>6,3°</span> rájes <span>14,1°.</span> rádjai. Galbmaseamos<span>6,1°</span> rájes <span>11,7°.</span> rádjai. Gaskavahku 00–06: Veadjá arvit/muohttit/šlahttit, muhto datte unnánat go 4 mm. Gaskavahku 06–12: Veadjá arvit/muohttit/šlahttit, muhto datte unnánat go 4 mm. Gaskavahku 12–18: Veadjá arvit/muohttit/šlahttit, muhto datte unnánat go 3 mm. Gaskavahku 18–24: Ii dáidde arvit/šlahttit/muohttit, muhto soaitá datte boađestit su. 3 mm. Duorastaga 00–06: Ii dáidde arvit/šlahttit/muohttit, muhto soaitá datte boađestit su. 2 mm. Duorastaga 06–12: Hui jáhkehahtti ahte šaddá fiertu, muhto sáhttá boadestit gitta su. 0,6 mm. Duorastaga 12–18: Ii dáidde arvit/šlahttit/muohttit, muhto soaitá datte boađestit su. 2 mm. Duorastaga 18–24: Ii dáidde arvit/šlahttit/muohttit, muhto soaitá datte boađestit su. 2 mm. Bearjadaga 00–06: Ii dáidde arvit/šlahttit/muohttit, muhto soaitá datte boađestit su. 2 mm. Bearjadaga 06–12: Ii dáidde arvit/šlahttit/muohttit, muhto soaitá datte boađestit su. 4 mm. Bearjadaga 12–18: Veadjá arvit/muohttit/šlahttit, muhto datte unnánat go 4 mm. Bearjadaga 18–24: Veadjá arvit/muohttit/šlahttit, muhto datte unnánat go 5 mm. Lávvardaga 00–06: Veadjá arvit/muohttit/šlahttit, muhto datte unnánat go 6 mm. Lávvardaga 06–12: Veadjá arvit/muohttit/šlahttit, muhto datte unnánat go 6 mm. Lávvardaga 12–18: Ii dáidde arvit/šlahttit/muohttit, muhto soaitá datte boađestit su. 4 mm. Lávvardaga 18–24: Ii dáidde arvit/šlahttit/muohttit, muhto soaitá datte boađestit su. 3 mm. Sotnabeaivve 00–06: Ii dáidde arvit/šlahttit/muohttit, muhto soaitá datte boađestit su. 2 mm. Sotnabeaivve 06–12: Hui jáhkehahtti ahte šaddá fiertu, muhto sáhttá boadestit gitta su. 0,8 mm. Sotnabeaivve 12–18: Hui jáhkehahtti ahte šaddá fiertu, muhto sáhttá boadestit gitta su. 1 mm. Sotnabeaivve 18–24: Hui jáhkehahtti ahte šaddá fiertu, muhto sáhttá boadestit gitta su. 0,7 mm. Vuossárgga 00–06: Hui jáhkehahtti ahte šaddá fiertu, muhto sáhttá boadestit gitta su. 0,7 mm. Vuossárgga 06–12: Hui jáhkehahtti ahte šaddá fiertu, muhto sáhttá boadestit gitta su. 0,5 mm. Vuossárgga 12–18: Hui jáhkehahtti ahte šaddá fiertu, muhto sáhttá boadestit gitta su. 0,9 mm. Vuossárgga 18–24: Hui jáhkehahtti ahte šaddá fiertu, muhto sáhttá boadestit gitta su. 1 mm. Maŋŋebárgga 00–06: Hui jáhkehahtti ahte šaddá fiertu, muhto sáhttá boadestit gitta su. 0,6 mm. Maŋŋebárgga 06–12: Hui jáhkehahtti ahte šaddá fiertu, muhto sáhttá boadestit gitta su. 1 mm.
Arvi/Muohtti/Šlahtti:
50% jáhkehahtti
30% jáhkehahtti
Temperatuvra:
50% jáhkehahtti
30% jáhkehahtti

Guhkesáiggedieđáhus lea oalle sihkkar go leat unnán erohusat ránes fealttain (dat leat seakkit) ja alit stoalppuin (dat leat oanehaččat).

Guhkesáiggedieđáhus ii leat sihkkar go leat stuorra erohusat ránes fealttain (dat leat govdadat) ja alit stoalppuin (dat leat guhkit).

Loga eambbo jáhkehahttivuođadieđáhusa birra