Retro.yr legges ned 4. oktober. Da vil ikke disse sidene være tilgjengelig lenger. Vi har lansert nye sider påyr.no som vi fortsetter å videreutvikle. Du kan lese mer om overgangen idenne artikkelen.

beaivemeareohcanGáhkkorbuolžžat, Porsáŋgu (Romsa ja Finnmárku)

beaivemeareohcan

Háiidivččet go diehtit dihto beaivvi dálkki dán báikkis Gáhkkorbuolžžat? Vállje beaivvi ja iskka!

NB! Dieđut vižžojit lagamus mihtidanstašuvnnas, mas gávdnojit du ohcan beaivemeari mihtideamit. Danin soitet ihtit eambbo mihtidanstašuvnnat, go iešguđet beaivemeari mielde ozat.