Retro.yr legges ned 4. oktober. Da vil ikke disse sidene være tilgjengelig lenger. Vi har lansert nye sider påyr.no som vi fortsetter å videreutvikle. Du kan lese mer om overgangen idenne artikkelen.

Dálkedieđáhus: Southern Finland (Suopma)

 
Báikkit Lávvardaga Sotnabeaivve Vuossárgga
Esbo
Veahá balvvat.
12
Čielggádat .
12
Belohahkii balvái.
4
Etu-Töölö
Veahá balvvat.
11
Čielggádat .
12
Belohahkii balvái.
8
Helsingfors
Veahá balvvat.
11
Čielggádat .
12
Belohahkii balvái.
8
Herttoniemi
Veahá balvvat.
11
Čielggádat .
12
Belohahkii balvái.
7
Kotka
Balvái.
10
Belohahkii balvái.
11
Veahá balvvat.
6
Lahtis
Balvái.
10
Čielggádat .
9
Veahá balvvat.
5
Tavastehus
Balvái.
10
Čielggádat .
10
Čielggádat .
3
Töölö
Veahá balvvat.
11
Čielggádat .
12
Belohahkii balvái.
8
Vanda
Veahá balvvat.
11
Čielggádat .
12
Belohahkii balvái.
6
Villmanstrand
Balvái.
8
Belohahkii balvái.
10
Balvái.
8