Vêret som varLindesberg, Örebro (Sverige)

Karlstad flygplats målestasjon: 55 m.o.h, 102,0 km frå punktet Lindesberg

Snittemperatur per månad

Forklaring til grafen.

Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Snittet av maks døgertemperatur per månad
Minimum temperatur: Snittet av minimum døgertemperatur per månad
Snittemperatur: Snittet av døgertemperaturen per månad.
Normalperioden er 1961–1990.
Les meir om normalar her

Kjelde: WMO

Dagar med nedbør i snitt per månad

Forklaring til grafen.

Grafen viser kor mange nedbørsdøger det er i snitt gjennom ein månad. Eit nedbørsdøger vert definert slik: Det har kome meir enn 1 mm nedbør gjennom eitt døger. Normalperioden er 1961–1990. Les meir om normalar her

Kjelde: WMO
Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatur Nedbør
Månader Normal Varmast Kaldast Normal
Januar -4,6° -1,6° -8,0° 9
Februar -4,7° -1,2° -8,4° 6
Mars -1,1° 2,9° -5,2° 8
April 3,6° 8,1° -0,8° 7
Mai 9,9° 14,8° 4,8° 8
Juni 14,7° 19,6° 9,5° 8
Juli 16,1° 20,6° 11,4° 8
August 14,9° 19,5° 10,5° 9
September 10,9° 14,9° 6,9° 10
Oktober 6,5° 9,7° 3,3° 10
November 1,2° 3,9° -1,8° 11
Desember -2,9° 0,0° -6,3° 9